Wpływowy

 
Wpływowy
23.04.2016
Czy poprawne jest użycie słowa wpływowy w znaczeniu ‘mający wpływ na wiele późniejszych zjawisk, osób itd.’? Często spotykam się z takim tłumaczeniem angielskiego słowa influential, gdy odnosi się ono do zespołów muzycznych, co wydaje mi się nie do końca spójne ze słownikową definicją (‘taki, z którym inni się liczą, mający wpływy’).

Pozdrawiam
Czytelnik
Istotnie, angielski influential ma szerszy zakres użycia niż polski wpływowy. Obu bez wątpienia można użyć w odniesieniu do osób, z którymi inni się liczą. Jednak są też takie użycia przymiotnika angielskiego, których nie zastąpimy polskim przymiotnikiem, np. His theories have become more influential in recent years, My parents have been the most influential people in my life (cytuję za Merriam-Webster Dictionnary). Przekładając te zdania na język polski, posłużymy się raczej konstrukcją z czasownikiem, np. Jego teorie zaczęły odgrywać większą rolę w ostatnich latach, Rodzice byli osobami, które wywarły największy wpływ na moje życie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego