Wracałam dzisiaj z hipermarketu obładowana zakupami spożywczymi

Wracałam dzisiaj z hipermarketu obładowana zakupami spożywczymi
29.12.2015
29.12.2015
Moje pytanie odnosi się do tego o to zdania:
Wracałam dzisiaj z hipermarketu obładowana zakupami spożywczymi .
Mianowicie, czy między hipermarketu a obładowana powinien znajdować się przecinek?
Neutralne interpunkcyjnie – tzn. bez naddatków semantycznych niewynikających bezpośrednio z budowy zdania – byłoby pozostawienie go bez przecinka:
Wracałam dzisiaj z hipermarketu obładowana zakupami spożywczymi.
Nie postawimy przecinka, bo w zasadzie każdy wyraz (nie licząc przyimka) reprezentuje inną część zdania. Teoretycznie jednak możliwa jest i taka interpretacja, że część obładowana zakupami spożywczymi potraktujemy jak dopowiedzenie. Wtedy naszą intencją byłoby przekazanie tylko informacji o powrocie z hipermarketu; gdyby po chwili naszła nas chęć dodania czegoś, uzupełnienia, wtedy możliwe byłoby postawienie przecinka. Musiałby on odzwierciedlać wyraźne zawieszenie głosu, tak jakby zakończenie pierwszej części wypowiedzi.
Różnicę między obiema wersjami interpunkcyjnymi mogą odzwierciedlić na przykład takie sceny:

1.
Mąż: Co dzisiaj robiłaś?
Żona (spokojnie): Wracałam dzisiaj z hipermarketu obładowana zakupami spożywczymi.

2.
Mąż: Co dzisiaj robiłaś?
Żona (z irytacją): Wracałam dzisiaj z hipermarketu, obładowana zakupami spożywczymi.

Zauważmy, że w drugiej scenie irytację (a także złość, zniechęcenie) można zapisać interpunkcyjnie i tak:
Wracałam dzisiaj z hipermarketu… obładowana zakupami spożywczymi.
albo tak:
Wracałam dzisiaj z hipermarketu. Obładowana zakupami spożywczymi.
Z trwogą – lecz gwoli uczciwości – muszę dodać, że inną emocję: radość – mogą przedstawić wszystkie powyższe zdania, gdyby tylko zapisać je z wykrzyknikiem – czy to w środku, czy na końcu:

Mąż: Co dzisiaj robiłaś?
Żona (radośnie): Wracałam dzisiaj z hipermarketu obładowana zakupami spożywczymi!
Żona (radośnie): Wracałam dzisiaj z hipermarketu, obładowana zakupami spożywczymi!
Żona (radośnie): Wracałam dzisiaj z hipermarketu… obładowana zakupami spożywczymi!
Żona (radośnie): Wracałam dzisiaj z hipermarketu! Obładowana zakupami spożywczymi!

Oczywiście wykrzykniki we wszystkich tych zdaniach mogą być też oznaką furii. Której nikomu nie życzę.
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego