Wrocław, Trzebnica, Ślęża

Wrocław, Trzebnica, Ślęża
6.10.2004
6.10.2004
Mam pytanie dotyczące pochodzenia nazw miejscowych. Mianowicie interesuje mnie pochodzenie nazwy Wrocław, Trzebnica, Ślęża.
Nazwa Wrocław powstała z dawnego imienia Wrocisław, a pierwotnie oznaczała własność człowieka o tym imieniu.
Etymologia Trzebnicy również sięga średniowiecza – nazwa powstała od czasownika trzebić (w znaczeniu ‘karczować las’), do którego dodano przyrostek -nica, dawne znaczenie nazwy można objaśnić słowami ‘osada w miejscu wykarczowanym’.
Ślęża to nazwa góry i rzeki, a warto wiedzieć, że nazwy tego rodzaju są przeważnie bardzo stare, toteż ustalenie etymologii jest ogromnie trudne. Podobnie w tym wypadku: przypuszczalnym źródłem nazwy jest prasłowiański wyraz oznaczający mokradło, lecz nie można wykluczyć, że nazwa jest jeszcze starsza, przedsłowiańska.
Więcej informacji o pochodzeniu tych nazw podaje wydany w ubiegłym roku Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski prof. Marii Malec.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego