Współczesny polski alfabet

 
Współczesny polski alfabet
18.09.2019
Dzień dobry, mam pytanie – czy polski alfabet zawiera litery „q”, „X” i „V” ? Jaka jest oficjalna wykładnia w tym temacie na rok 2019?
Pytam, bo mój syn (klasa 5 SP) otrzymał obniżoną ocenę z kartkówki z alfabetu, bo nie wymienił tych liter. Polonista, z tego co wiem, powołał się tu na normę szeregowania alfabetycznego PN-N-01223:1980. Czy jest ona obowiązująca w tym przypadku? Do klasy 4 syn był uczony, że są tylko 32 litery alfabetu bez „v”, „x” i „q”.

Będę wdzięczna wyjaśnienie. Pozdrawiam.
Współczesny alfabet polski rzeczywiście składa się z następujących 32 liter:
Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż
Należy jednak zawsze zaznaczać, że w wyrazach zapożyczonych z języków obcych, które nie zostały zaadaptowane na poziomie grafematycznym, stosuje się dodatkowo litery: Qq, Vv i Xx.
Powyższe informacje zawierają dobre słowniki ortograficzne, nie ma zatem konieczności odwoływania się w tym zakresie do polskich norm.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego