Wszcząć w czasie przyszłym

Wszcząć w czasie przyszłym
4.03.2019
4.03.2019
Szanowni Państwo,
na pytanie o formę czasownika wszcząć w czasie przyszłym Mirosław Bańko odpowiedział w poradni, że „czasownik wszcząć nie jest używany w czasie przyszłym”. Katarzyna Kłosińska z kolei na to samo pytanie odpisała: „Formy czasu przyszłego czasownika wszcząć to wszcznę, wszczniesz, wszcznie, wszczniemy, wszczniecie, wszczną”. Którą opinię uznać za obowiązującą?

Z wyrazami szacunku
Przemysław Trębacz
Szanowny Panie,
prof. Bańko miał zapewne na myśli niską (prawie zerową) frekwencję form czasu przyszłego czasownika wszcząć, jednak one istnieją i gdy zachodzi potrzeba, są używane. Podaje je np. Słownik gramatyczny języka polskiego pod red. Z. Saloniego i in. (www.sgjp.pl) – wszcznę / weszcznę, wszczniesz / weszczniesz itd. Ten drugi wariant (weszcznę, weszczniesz itd.) uchodzi za mniej staranny, dlatego w poprzedniej swej poradzie wskazałam tylko formy wszcznę, wszczniesz itd. Obie jednak są poprawne, przy czym bardziej zalecaną jest wszcznę.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego