Wybrzeże Kości Słoniowej

 
Wybrzeże Kości Słoniowej
18.11.2002
Mieszkać w Wybrzeżu Kości Słoniowej czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej?
Zwykle używamy konstrukcji mieszkać w (we)... (USA, Francji, Chinach itd.). Przyimek na pojawia się w takim kontekście, gdy nazwa państwa funkcjonuje w polszczyźnie od dawna i gdy chodzi o państwo bliskie w sensie geograficznym, np. na Białorusi, na Litwie, na Słowacji. W takim razie spośród tych dwu konstrukcji lepiej używać pierwszej: mieszkać w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Druga z nich: mieszkać na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest wprawdzie zrozumiała, a jej używanie motywuje konstrukcja na wybrzeżu (gdy chodzi o obeszar nadmorski nigdy nie powiemy w wybrzeżu), jednak stanowi wyjątek od podanej wyżej zasady użycia konstrukcji mieszkać w (we)/na, toteż jej nie polecam.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

PS. W internetowym Archiwum Gazety Wyborczej jest na odwrót: sformułowanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej występuje tu 90 razy, a w Wybrzeżu Kości Słoniowej tylko 12 razy (stan z 18 listopada 2002).
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego