Wykluczając

Wykluczając

30.04.2022
30.04.2022

Zdanie z regulaminu konkursu literackiego: Tekst nie zawiera cytatów lub elementów przejętych z innych utworów, wykluczając przysłowia, postacie mitologiczne. Pytanie brzmi: czy tekst może zawierać przysłowia czy nie?

RN

Warto, by autorzy regulaminu konkursu literackiego (sic!) popracowali nad polszczyzną. Zdanie jest błędnie skonstruowane, gdyż między imiesłowowym równoważnikiem zdania (wprowadzonym formą wykluczając) a zdaniem nadrzędnym (Tekst nie zawiera...) nie ma tożsamości podmiotów. Inaczej mówiąc, mamy tu do czynienia z konstrukcją typu Idąc do szkoły, spadła mu czapka– zdanie informuje o tym, że tekst wyklucza przysłowia i postaci mitologiczne. Można się domyślać (ale jedynie: domyślać), że z obrębu pojęcia „cytaty lub elementy z innych utworów” twórcy regulaminu wyłączyli przysłowia i postacie mitologiczne, co z kolei wydaje się niefortunne pod względem metodologicznym (przysłowie nie jest cytatem, więc trudno je wykluczyć z pojęcia cytatu).

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego