Wykrzykniki o charakterze onomatopeicznym

Wykrzykniki o charakterze onomatopeicznym

28.12.2023
28.12.2023

Dzień dobry,

zastanawia mnie geneza w języku polskim wykrzyknień takich jak ajajaj! oraz ojojoj!

Skąd one się wzięły? Nasuwa mi się podobieństwo do języka francuskiego w którym bardzo podobne wykrzyknienia występują, jednak nie mam pewności.

Przywołane w pytaniu wykrzykniki właściwe o charakterze dźwiękonaśladowczym – takie, jak ajajaj! czy ojojoj! – stanowią multiplikację form jednosylabowych aj! i oj! (por. ajajaj!aj! + aj! + aj!; ojojoj!oj! + oj! + oj!). Formy jednosylabowe pojawiają się już w zabytkach piśmienniczych z drugiej połowy XIV w. (aj!) i 1564 r. (oj!), czyli są w użyciu wcześniej, niż datuje się zacieśnienie związków politycznych Polski z Francją, których skutkiem były zapożyczenia francuskie w języku polskim. Wszystko wskazuje na to, że onomatopeje zostały przejęte z języka prasłowiańskiego, a ich genezy należy szukać w języku praindoeuropejskim lub nawet w tzw. protojęzykach mających charakter mowy wykrzyknieniowej. To z kolei tłumaczy fakt, że omawiana tu grupa wyrazów ma podobną formę i funkcje w wielu językach świata, por. np. onomatopeje imitujące szczekania psa w wybranych językach:

 • afrykanerski: woef-woef lub keff-keff;
 • chiński kantoński: wo-wo lub wow-wow;
 • czeski: haff-haff;
 • fiński: hau-hau lub vuh-vuh;
 • hebrajski: hav-hav;
 • łotewski: vau-vau;
 • niemiecki: wuff-wuff lub vow-vow;
 • ormiański: haf-haf;
 • słowacki: haf-haf lub hau-hau;
 • szwedzki: voff-voff lub vov-vov;
 • turecki: hev-hev lub hav-hav;
 • węgierski: vow-vow.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego