Wyłącznie południowo-wschodnio-europejski

Wyłącznie południowo-wschodnio-europejski
30.10.2018
30.10.2018
Dobry wieczór,
w ostatnim czasie spotkałam się ze sformułowaniem południowo-wschodnio-europejski. Zapis ten wygląda podejrzanie, w związku z tym zastanawiam się, czy jest on prawidłowy i jaką zasadą należy się kierować w zapisie podobnych zwrotów.
Niepewność (podejrzenie) znika, kiedy sobie uświadomimy, jak brzmi wyrażenie, od którego zamierzamy utworzyć adiectivum złożone. Jest to połączenie południowo-wschodnia Europa, czyli przymiotników będących członami współrzędnymi (stąd dywiz) odnoszącymi się do słowa Europa. W takiej sytuacji pisownia z łącznikiem tych członów w złożeniu trzyelementowym zostaje utrzymana, a przed członem ostatnim przymiotnika (wywiedzionego z nazwy Europa) pojawia się drugi łącznik. Dlatego pisze się południowo-wschodnio-europejski. Wprawdzie Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją E. Polańskiego (Warszawa 2016) nie wymienia tego hasła, ale łatwo się w tym wypadku odwołać do zamieszczonej tam reguły „50. Pisownia przymiotników złożonych typu biało-czerwony [186]” (część wstępna, s. 84) i nakazu, że „Tak samo z łącznikiem (…) piszemy przymiotniki złożone trójczłonowe, w których dwa pierwsze człony są bliższymi określeniami trzeciego, np. staro-cerkiewno-słowiański (= starocerkiewna gałąź języków słowiańskich), północno-wschodnio-polski (= dotyczący Polski północno-wschodniej). Identycznie więc napiszemy południowo-wschodnio-europejski (= dotyczący południowo-wschodniej Europy). Zapis południowowschodnio-europejski, południowo-wschodnioeuropejski lub południowowschodnioeuropejski nie wchodzi w grę.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego