Wyrażać siebie czy wyrażać się?

 
Wyrażać siebie czy wyrażać się?
8.02.2019
Szanowni Państwo!
Intryguje mnie różnica w zdaniach: Istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu oraz Istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może się On wyrażać w naszym grupowym sumieniu. Czy wyrażać się i wyrażać siebie to jedno i to samo? Czym się różnią? Czy interpunkcja w tych zdaniach jest poprawna?

Z poważaniem – Maria Witek
Mam ocenić wariantywność zwrotu i jego sens: raz z użyciem czasownika wyrazić, wyrażać siebie, raz z użyciem jego odpowiednika zwrotnego wyrazić się, wyrażać się. Niestety, nie znam szerzej kontekstu… W tekstach religijnych często czyta się o tym, że np. Słowa, którymi Bóg w Objawieniu wyraża siebie samego w „terminologii bytu”, wskazują na sferę szczególnego zbliżenia pomiędzy językiem Objawienia a językiem ludzkiego poznania rzeczywistości, lub że Bóg cały Siebie wyraża w miłości, cały Siebie daje z miłości. Wyraża siebie znaczy tutaj tyle, co ‘oddaje się czemuś cały, z czymś się w całości identyfikuje’. Frazę (…) tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu tak właśnie należy rozumieć. Wydaje się ona lepsza od wariantu tak jak może się On wyrażać w naszym grupowym sumieniu. Sięgnięcie do bezokolicznika wyrażać się może spowodować niejednoznaczność (ma on kilka znaczeń). Interpunkcja omawianych zwrotów nie budzi zastrzeżeń.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego