Wyszukiwalny, odnajdywalny

Wyszukiwalny, odnajdywalny
10.12.2019
10.12.2019
Dzień dobry,
czy słowa wyszukiwalny, odnajdywalny są poprawne? Np. w kontekście „Stosujemy taki standard, aby praca była wyszukiwalna” (jej zawartość dała się w ogóle wyszukać, odnaleźć).
Słowa wyszukiwalny, odnajdywalny są poprawnie utworzone – powstały od czasowników wyszukiwać, odnajdywać za pomocą przyrostka -alny, który wskazuje na możliwość (por. reformowalny ‘możliwy do zreformowania’, uleczalny ‘możliwy do uleczenia’).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego