XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów, ale: polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów

 
XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów, ale: polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów
12.04.2019
Dzień dobry
Chciałabym zapytać o zasadność użycia wielkich liter w zdaniu: Warto odwołać się do tradycji Polsko-Niemieckiego Kolokwium Prawników Administratywistów. Czy przy odwoływaniu się do konkretnego (numerowanego) wydarzenia powinniśmy użyć wielkich liter czy małych liter? Czy takie same zasady obowiązują, jeśli powołujemy się na kolokwium, sympozjum lub konferencję, ale bez wskazywania konkretnego wydarzenia (np. jednego z wielu cyklicznych) lub jak w zdaniu powyżej?
Z góry dziękuję.
Na portalu Uniwersytetu Śląskiego można znaleźć archiwalną informację (z 2005 roku): „W środę 14 września o godz. 17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów: Wpływ orzecznictwa sądowego na rozwój prawa administracyjnego. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA i Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica. Odbywające się od ponad dwudziestu lat kolokwia, organizowane na przemian w Polsce i w Niemczech, służą wymianie doświadczeń i rozwojowi prawa administracyjnego (…)”. Jak widać, napisano polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów, traktując to jako wyrażenie apelatywne. Wielkie litery zasadne są wtedy, gdy podaje się pełną nazwę, np. XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów, Greifswald (Niemcy), 18-21 września 2011 r.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego