XX-wieczny

XX-wieczny
8.03.2005
8.03.2005
Dzień dobry!
Interesuje mnie pewne zagadnienie. Kiedy pisałam pracę licencjacką, moja pani promotor powiedziała, że zamiast pisać XX-wieczny (XIX-wieczny, XVIII-wieczny itd.), powinnam pisać: 20-wieczny, 19-wieczny itd., ewentualnie: dwudziestowieczny, dziewiętnastowieczny itd. Proszę o rozstrzygnięcie tego problemu.
Nie ma reguły ortograficznej, która by zabraniała takiej pisowni. Słowniki ortograficzne wymieniają tylko zapis słowny, ale to zrozumiałe. W zwyczaju językowym z trzech możliwych wariantów zapisu najczęstszy jest właśnie ten z cyframi rzymskimi, co nie wydaje się dziwne, skoro zdecydowanie najczęściej używamy ich do numerowania stuleci. W sprawdzonej przeze mnie próbce PWN-owskiego korpusu tekstów zapisy typu 20-wieczny nie pojawiają się w ogóle, zaś zapisy typu XX-wieczny i dwudziestowieczny występują w proporcji 3:2. A przecież odnalezione przykłady pochodzą z publikacji drukowanych, najczęściej książkowych, można więc mówić o zapisach wzorcowych.
— Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
PS. W pełnym Korpusie Języka Polskiego PWN dwudziestowieczny (w różnych formach wyrazowych) występuje 258 razy, XX-wieczny – 116 razy, 20-wieczny – 2 razy.
Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego