Z czym jeść dużo?

Z czym jeść dużo?
15.01.2018
15.01.2018
Czy zdanie: Dużo miejsca, które zajmował sklep, pozostało niedostępne dla odwiedzających jest poprawne?
Jak należy postępować przy odmianie przymiotników, kiedy używamy słowa dużo/wiele? Czy odmianę dostosować do słowa następującego po dużo/wiele, czy do samego dużo/wiele?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Typowymi zdaniami z zaimkami wiele, dużo są np. Wielu pracowników było zatrudnionych na czas nieokreślony, Dużo samochodów pozostało nienaprawionych. Jak widać, typowa konstrukcja takich zdań to: dużo (wiele) + rzeczownik w dopełniaczu (pracowników, samochodów) + czasownik w liczbie pojedynczej, w rodzaju nijakim (było, pozostało) + określenie czasownika w dopełniaczu (zatrudnionych, nienaprawionych).
Gdy jednak mamy rzeczownik niepoliczalny, sprawa już nie jest taka oczywista. Pojawiają się bowiem konstrukcje zarówno z przymiotnikiem w mianowniku (Dużo czasu było zmarnowane, Wiele miejsca pozostało niedostępne), jak i dopełniaczowe (Dużo przestrzeni pozostało niezagospodarowanej). Na pewno jednak zdanie Dużo miejsca, które zajmował sklep, pozostało niedostępne dla odwiedzających jest poprawne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego