Z drugiego na trzeci lipca czy: z drugiego na trzeciego lipca?

Z drugiego na trzeci lipca czy: z drugiego na trzeciego lipca?
21.02.2017
21.02.2017
Chciałabym zapytać, która z poniższych wersji jest poprawna:

a) Z dwudziestego szóstego na dwudziestego siódmego lutego
czy
b) Z dwudziestego szóstego na dwudziesty siódmy lutego.

Pozdrawiam!
Poprawne są obie formy, ale druga (z dwudziestego szóstego na dwudziesty siódmy) jest staranniejsza. Przyimek na wymaga biernika, a zatem zasady gramatyczne wymagają, by mówić: z pierwszego na drugi (lipca), z piątego na szósty (maja) itd. (formy drugi, szósty, dwudziesty siódmy itd. to biernik właśnie).
Formy z liczebnikiem w dopełniaczu (z dwudziestego szóstego na dwudziestego siódmego, z pierwszego na drugiego, z piątego na szóstego) powstały wbrew gramatyce, ale są na tyle rozpowszechnione, że uznaje się je za poprawne, choć mniej staranne niż te z biernikiem.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego