Z sienkiewiczowska – tak, z żeromska, z kochanowska – nie.

Z sienkiewiczowska – tak, z żeromska, z kochanowska – nie.
15.10.2018
15.10.2018
Dzień dobry!
Chciałabym zapytać, czy dopuszczalne jest użycie konstrukcji z żeromska, z kochanowska, na wzór [brzmi to] z sienkiewiczowska.

Dziękuję bardzo za odpowiedź. A.B.
Z sienkiewiczowska, a także po sienkiewiczowsku można powiedzieć i napisać dlatego, że istnieje przymiotnik sienkiewiczowski (jaki?) i Sienkiewiczowski (czyj?) utworzony od nazwy osobowej Sienkiewicz przez dodanie sufiksu -owski (Sienkiewicz- + -owski). Owe wyrażenia to relikt dawnej (rzeczownikowej) odmiany przymiotników. Tak się składa, że nazwiska Żeromski i Kochanowski są już z pochodzenia przymiotnikami zawierającymi odpowiednio sufiks -ski i sufiks -owski i nie da się od nich utworzyć nowych przymiotników z przyrostkiem -owski (np. żeromskowski, kochanowskowski). Nigdy nie zetknąłem się w literaturze z połączeniami z żeromska, z kochanowska, nie odnotowały ich słowniki.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego