Zabużanin

Zabużanin
20.09.2006
20.09.2006
Pytanie dotyczy słowa Zabużanin (zabużanin). Dziwnie to wygląda w słownikach PWN. SO 2004 tylko Zabużanin (mieszkaniec Zabuża). NSPP 2003 pod Zabuże – Zabużanin i osobne hasło zabużanin. SPP 2004 tylko zabużanin (bez definicji). Sprawę wydaje się porządkować WSO 2006: Zabużanin (mieszkaniec Zabuża), zabużanin (mieszkaniec terenów położonych za Bugiem). Ale SPP 2004 Grzeni podaje: „Zabużanin to ktoś, kto pochodzi zza Buga lub mieszka za Bugiem (…) częsty błąd: pisownia małą literą !zabużanin”.
Różnica między ‘mieszkańcem Zabuża ’ a ‘mieszkańcem terenów położonych za Bugiem ’ jest trudna do ustalenia, skoro Zabuże to ‘teren położony za Bugiem ’. Nie mogę więc się zgodzić z taką argumentacją, jaką podaje Wielki słownik ortograficzny PWN (z 2006 r.). Jeśli wyraz ten należy do słowotwórczej kategorii nazw mieszkańców, powinien być – jako nazwa mieszkańca regionu – zapisywany od wielkiej litery, nawet wtedy, gdy nazwa regionu jest nieformalna (nie przyjęta w oficjalnym nazewnictwie).
Na zapis małą literą można by się zgodzić tylko pod jednym warunkiem. Moglibyśmy mianowicie uznać, że wyraz ten występuje również w innym znaczeniu, a więc należy do kategorii nosicieli cech, ale wtedy należałoby podać definicję ‘ktoś, kto pochodzi zza Buga ’.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego