Zalecane jest

Zalecane jest

24.12.2022
24.12.2022

Szanowni Państwo!

Proszę o wskazanie, która z następujących form jest poprawna: „Zalecane jest uzyskanie opinii biegłego” czy „Zalecanym jest uzyskanie opinii biegłego”? Według mnie właściwa jest pierwsza forma; druga byłaby właściwa np. w zdaniu: „Uzyskanie opinii biegłego nie byłoby zalecanym rozwiązaniem”. Czy regułą jest to, że pierwszą formę stosujemy w połączeniu z czasownikiem a drugą z rzeczownikiem?

Z wyrazami szacunku


Poprawna forma to: Zalecane jest uzyskanie opinii biegłego. Mamy tu tzw. orzeczenie imienne, czyli konstrukcję złożoną z czasownika być i przymiotnika (zalecane) — ten ostatni musi być użyty w mianowniku (por. Ania jest miła, Ten nauczyciel jest wspaniały itd.). Narzędnik występuje wówczas, gdy w skład orzeczenia wchodzi nie przymiotnik, lecz rzeczownik (Ania jest lekarką). Wówczas przymiotniki i zaimki określające ten rzeczownik również przybierają formę narzędnika (Ania jest dobrą lekarką, Ania jest moją lekarką). A zatem ma Pani rację: w zdaniu Uzyskanie opinii biegłego nie byłoby zalecanym rozwiązaniem przymiotnik zalecany musi wystąpić w narzędniku, gdyż tego wymaga określany przez niego rzeczownik.


Łączę pozdrowienia

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego