Zależy w jakim sensie (bez przecinka)

Zależy w jakim sensie (bez przecinka)
20.01.2016
20.01.2016
Szanowna Poradnio!
Moje pytanie dotyczy zdania Zależy, w jakim sensie…. Czy zasadny jest w nim przecinek, a jeśli tak, to jak należy go wyjaśnić?

Serdecznie pozdrawiam
Mira
Zwykle przed zaimkiem względnym jaki wprowadzającym zdanie podrzędne stawia się przecinek. Gdyby więc przytoczone przez internautkę zdanie miało na przykład postać: Zależy, w jakim sensie było korzystne (odpowiedź na pytanie: Czy nowe rozporządzenie ustawodawcy było korzystne dla pracowników?), przed w jakim przecinek musiałby się pojawić. To samo trzeba by zrobić z eliptyczną wersją tego zdania (bez formy czasownikowej było): Zależy, w jakim sensie korzystne. W omawianym wypadku mamy jednak do czynienia z czymś innym. Zależy w jakim sensie jest strukturą tego samego rodzaju co zależy jak; zależy gdzie; zależy dokąd; ciekawe od kogo; nie wiem który; nie wiadomo dlaczego. Jak widać, członów nie rozdziela się tutaj niczym… Dlatego należy się opowiedzieć za interpunkcją zależy w jakim sensie, czyli bez przecinka.

PS Dziękuję za cenną uwagę w tej kwestii p. Michałowi Gniazdowskiemu.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego