Zapis cyfrowy liczebników porządkowych

 
Zapis cyfrowy liczebników porządkowych
14.11.2018
Jak rozumieć fakt, że w słowniku przy wyjaśnieniu hasła pułk w przykładach liczebniki są z kropką – 1. Pułk Strzelców Podhalańskich, 3. Pułk Ułanów Śląskich, podczas gdy w Poradni zaleca się zapis bez kropki. Jeśli jest wariantywność może do słownika należy wprowadzić drugą możliwość? Bo inaczej robi się zamieszanie.
To nie jest tak, że w omawianej tu sytuacji w Poradni ZALECA się zapis bez kropki. Zarówno Poradnia, jak i słowniki ortograficzne DOPUSZCZAJĄ pewną wariantywność w tym zakresie. Odpowiednia reguła mówi (por. np. regułę [340] 87.4. w WSO), iż MOŻNA pominąć kropkę po oznaczonym cyfrowo liczebniku porządkowym wszędzie tam, gdzie liczebnik ten nie może być pomylony z liczebnikiem głównym, por. np. chodził do 7 klasy, na 2 piętrze za schodami.
W większości kontekstów liczebniki porządkowe poprzedzające rzeczownik pułk nie mogą być pomylone z głównymi. Wyjątek stanowi jednak sytuacja z cyfrą 1, por.

W bitwie wziął udział 1 Pułk Strzelców.

W powyższym zdaniu niedoświadczony czytelnik może mieć wątpliwość, czy chodzi o pierwszy pułk, czy o jeden pułk. Dlatego też warto stosować zapis wskazywany przez słowniki ortograficzne jako podstawowy (a taki jest podany przy haśle pułk), a niekoniecznie trzeba odwoływać się do reguły fakultatywnej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego