Zapis i odmiana nazwy firmowej

Zapis i odmiana nazwy firmowej
6.07.2016
6.07.2016
Wg statutu Firma Spółki brzmi: „AQUA” Spółka Akcyjna, Spółka może używać skrótu „AQUA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Czy w tej sytuacji w dokumentach jest dopuszczalna jakakolwiek odmiana nazwy spółki (Aquie, Aquą, Aquy)? W trakcie potocznej rozmowy zdarza się odmienić tą nazwę, ale jak to jest z oficjalnymi dokumentami? Czy dopuszczalne jest stosowanie w piśmie „Aqua”, skoro w statucie jest „AQUA” S.A.?
Łacińska aqua funkcjonuje w polszczyźnie wzorcowej na prawach wyrazu cytatu. Zachowuje oryginalną pisownię, wymowę [akwa], nie odmienia się. Skoro więc w dokumentach założycielskich firmy przyjęto taką nazwę, to – nie wdając się w ogóle w rozważania natury prawnej i pozostając w sferze dociekań czysto językowych – pozostaje ona nieodmienna w tekstach w języku polskim. Jeśli w tekście nazwa ta występuje w funkcji innej niż podmiot, najlepiej poprzedzać ją odmiennymi rzeczownikami typu: spółka bądź firma, np. w spółce AQUA, do firmy AQUA.
Stosowanie pisma tekstowego (Aqua) zamiast wersalików (AQUA) w oficjalnych dokumentach (poza tymi składanymi do sądów, Urzędu Patentowego i tym podobnych instytucji, w których wymagana jest bezwzględna zgodność zapisu nazwy z nazwą statutową) na pewno błędem nie będzie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego