Zapożyczenia angielskie z -up

Zapożyczenia angielskie z -up

6.05.2021
6.05.2021

Czy w sformułowaniach z cząstką -up, takich jak: mock-up, start-up, meet-up, właściwy jest zapis jedynie z łącznikiem?


Pozdrawiam

Agnieszka

Polskie zasady ortograficzne nie wypowiadają się zasadniczo na okoliczność pisowni obcych cząstek wyrazowych. W wypadku zapożyczeń leksykalnych niezaadaptowanych na poziomie grafetycznym sankcjonuje się pisownię języka źródła, por. np. start-up, make-up. Polscy kodyfikatorzy wypowiadają się natomiast na temat pisowni obcych wyrazów, które w naturalnych procesach zapożyczania zostały poddane adaptacji na poziomie pisowni, por. np. pikap (‘półciężarówka’; ang. oryg. pick-up).

Przytoczone w pytaniu elementy leksykalne należy traktować jako tzw. wyrazy cytaty i zapisywać zgodnie z anglojęzyczną normą pisowniową.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego