Zaś, bowiem

Zaś, bowiem
5.02.2018
5.02.2018
Sprawa miejsca po przecinku słów zaś i bowiem – w poradach piszecie Państwo, iż „zaleca się umieszczać nie bezpośrednio po przecinku otwierającym zdanie podrzędne, ale po pierwszym lub nawet drugim bądź trzecim składniku tego zdania”. Uczestniczyłam ostatnio w dyskusji, w której jeden z uczestników podnosił, że „to zalecenie, ale nie reguła”. Argumentował też, że współcześnie to się zmienia. Sądziłam zawsze, że to ważna zasada poprawnościowa, obowiązująca bez wyjątków (oczywiście w potocznej).
Zgodnie z Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego (wersja CD, Warszawa 2004) spójniki zaś i bowiem tradycyjnie stawiamy na drugim w zdaniu, choć poprawne (dopuszczalne), lecz mniej staranne jest też umieszczenie ich na początku zdania.
Tyle mówi zapis w słowniku. Jak go traktować – jako zalecenie czy jako regułę? To zależy od tego, jaki status nadajemy normie językowej – czy traktujemy ją jako zbiór wskazówek, czy raczej jako zbiór ścisłych zasad.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego