Żel o zapachu

Żel o zapachu

31.01.2022

Szanowni Państwo,

na jednym z portali społecznościowych, w grupie poświęconej kwestiom językowym, co pewien czas pojawia się dyskusja na temat wyrażeń takich jak np. żel do mycia ciała o zapachu malinowym. Czy taki zapis jest prawidłowy? Czy może należałoby tu postawić przecinek: żel do mycia ciała, o zapachu malinowym? Czy przy braku przecinka sformułowanie o zapachu malinowym należy uznać za odnoszące się do ciała?

Katarzyna

Szanowna Pani,

najbardziej właściwy jest zapis tego wyrażenia bez przecinka. Element o zapachu malinowym jest przydawką rzeczownika żel, a (jak wiadomo) przydawek nie oddzielamy przecinkiem od wyrazu nadrzędnego. Nie rozdzielamy też przecinkami przydawek nierównorzędnych, a takimi są w tym wypadku: do mycia ciała i o zapachu malinowym.

Jedynym powodem, dla którego wyrażenie o zapachu malinowym mogłoby być oddzielone przecinkiem od pozostałej części, byłoby uznanie go za dopowiedzenie. Inaczej mówiąc, jeśli informację dotyczącą zapachu żelu uznamy za drugorzędną ('był to żel do mycia ciała, zresztą miał zapach malinowy'), to wówczas postawimy przed wprowadzającym ją wyrażeniem przecinek.

Jeżeli obawiamy się, że powstanie wtórny związek składniowy, tzn. że wyrażenie o zapachu malinowym zostanie połączone ze słowem ciało, to musimy tak skonstruować wyrażenie, żeby tej dwuznaczności uniknąć. Tu jednak nie zachodzi taka obawa, gdyż konstrukcje typu „nazwa produktu + nazwa obiektu, na którym jest on stosowany + cecha produktu” są standardowe w polszczyźnie (zresztą, za standardowe należy uznać w ogóle wyrażenia składające się z rzeczownika i dwóch przydawek przyimkowych). Postawienie przecinka przed o zapachu malinowym nie spowoduje powstania nowego związku składniowego.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego