Zespół Guillaina i Barrégo a. zespół Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina i Barrégo a. zespół Guillaina-Barrégo
22.03.2016
22.03.2016
Szanowni Państwo,
czy istnieje reguła dotycząca sposobu zapisywania nazw zespołów chorobowych pochodzących od nazwisk kilku odkrywców? Innymi słowy, który z zapisów jest prawidłowy: zespół Guillaina-Barrégo czy zespół Guillaina i Barrégo? Obie formy spotykam w piśmiennictwie medycznym.

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Wojciech Turaj
Georges Guillain i Jean Alexandre Barré byli francuskim lekarzami, którzy dokładnie 100 lat temu opisali przypadek dwóch sparaliżowanych żołnierzy z nadmiernym wydzielaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Pomagał im trzeci naukowiec – André Strohl, który przeprowadzał pomiary elektrofizjologiczne niezbędne do opracowania opisu zespołu chorobowego, ale do historii medycyny przeszli jedynie dwaj pierwsi.
Z angielska mówi się Guillain-Barré syndrome (w skrócie GBS), a z polska przeważnie zespół Guillaina-Barrégo.
Ponieważ jednak łącznik między członami nazwisk może być mylący i sugerować, że chodzi o j e d n e g o lekarza naukowca nazywającego się Guillain-Barré (Georges Guillain-Barré), w piśmiennictwie medycznym spotyka się nierzadko oboczny zapis zespół Guillaina i Barrégo rozwiewający wszelkie wątpliwości, że mowa o dwóch specjalistach.
Obydwie pisownie (zespół Guillaina i Barrégo oraz zespół Guillaina-Barrégo) należy zatem zaaprobować. Na potwierdzenie moich słów przytaczam hasło Heine i Medin w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego (Warszawa 2010, s. 281): choroba Heinego i Medina a. choroba Heinego-Medina.

Zwracam przy okazji uwagę na pisownię francuskiego imienia Georges w przypadkach zależnych (Georges’a, Georges’owi, Georges’em, o Georges’u). Musi być apostrof, gdyż wymawiamy [żorża, żorżowi, żorżem, o żorżu]; -es jest nieme. Co do wymowy nazwiska Guillain, to jedni artykułują [giję], w przypadkach zależnych [gijena, gijenowi, z gijenem, o gijenie], inni zaś [gilę, gilena, gijenowi, z gilenem, o gilenie].
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego