Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
9.11.2018
9.11.2018
Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź, czy poprawna jest odmiana nazwy własnej szkoły:
M. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
D. Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
C. Zespołowi Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
B. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
N. Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Ms. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Przywołana w pytaniu nazwa zespołu szkół składa się z dwóch członów – określanego (= Zespół Szkół) i określającego (= Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego). Człon określający stanowi w takich wypadkach zwykle przydawkę dopełniaczową, por. inne podobnie zbudowane nazwy własne:

kościół Przemienienia Pańskiego
liceum Stanisława Staszica
Morze Beringa
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Protektorat Czech i Moraw

Przydawka dopełniaczowa wchodzi z wyrazem/wyrażeniem określanym w związek rządu, a zatem pozostaje w niezmiennej formie (w dopełniaczu) niezależnie od przypadka, w jakim użyto wyrazu/wyrażenia określanego, por.

D. Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. Zespołowi Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
B. Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
N. Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
Ms. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Forma dopełniaczowa członu określającego używana jest również wówczas, gdy cała nazwa występuje w mianowniku, por.

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku
Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu
Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego