Zgodnie z…

Zgodnie z…
5.06.2012
5.06.2012
„Zgodnie z ujęciem neoklasycznym, aktywna integracja państwa w procesy gospodarcze, polegająca w szczególności na regulowaniu popytu na dobra i usługi, nie jest potrzebna do zwalczania bezrobocia”. Czy użycie przecinka przed słowem aktywna jest uzasadnione? Przecież jeżeli uznamy zgodnie z ujęciem neoklasycznym za wtrącenie, to będzie to znaczyło, że dalsza cześć jest prawdziwa według wszystkich ekonomistów, a tak nie jest.
Inicjalnych okoliczników ani operatorów o funkcji nawiązującej, oceniającej, metajęzykowej, modalnej itp. nie oddziela się od reszty zdania przecinkiem. Tak więc ani po słowach „Zgodnie z ujęciem neoklasycznym…”, ani np. po „Według zwolenników ujęcia klasycznego…” nie należy stawiać przecinka. Wyjątkiem są zwroty o charakterze zdaniowym, np. „Jak twierdzą zwolennicy ujęcia neoklasycznego, aktywna integracja…”, i imiesłowowe równoważniki zdań.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego