Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

3.12.2023
3.12.2023

1) Jak powinno pisać się prawidłowo: "siostry franciszkanki Rodziny Maryi" czy "Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi"? Zgodnie z regułami ortograficznymi i zasadami słownictwa religijnego nazwy zakonów w pełnym oficjalnym brzmieniu zapisujemy wielkimi literami oznaczającymi nazwę własną, z kolei nazwy członków bractw i zgromadzeń zapisujemy małą literą.

2) W nazwie członkini zakonu występuje fraza "Rodzina Maryi". W związku z tym powinno się pisać: "siostry franciszkanki Rodziny Maryi" czy może "siostry franciszkanki rodziny Maryi"?

Wyraz "franciszkanka" jest w słowniku języka polskiego, a w książce "W matni. Kościół w Polsce w latach II wojny światowej" mamy "franciszkanka Rodziny Maryi".

Pełne, oficjalne, wielowyrazowe nazwy zakonów, bractw i zgromadzeń zakonnych piszemy wielką literą (wszystkie człony nazwy z wyjątkiem przyimków i spójników oraz wyrażeń typu: imienia, pod wezwaniem, na rzecz), por. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (łac. Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae – CSFFM) oraz np. Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi czy Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei nazwy członków i członkiń zgromadzeń zakonnych piszemy małą literą, por. np. franciszkanki, karmelitanki bose, klaryski, małe siostry Jezusa, szarytki.

W nieoficjalnym określeniu siostry (franciszkanki) Rodziny Maryi wyrażenie Rodzina Maryi zapisuje się od wielkich liter jako zastępnik Świętej Rodziny, por. też: Najświętsza Rodzina lub Rodzina Maryi, Józefa i Jezusa.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego