Zimno na dworze

Zimno na dworze
27.02.2006
27.02.2006
Jak się mówi: na dworze czy na dworzu – w kontekście: „Jaka jest pogoda na dworze/dworzu?”?
Dziękuję.
Idziemy na dwór i jesteśmy na dworze. Tak samo jak w wypadku innych rzeczowników męskich na -r, por. wór – worze, bar – barze, tor – torze.
Błędna forma na dworzu może się nasuwać przez analogię do wyrażenia na podwórzu. W Małopolsce może dodatkowo działać analogia do wyrażenia na polu, tamtejszego regionalizmu o znaczeniu takim jak ogólnopolskie na dworze.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego