Zironizować

Zironizować
31.10.2016
31.10.2016
Mam pytanie związane z wyrazem ironizować, a konkretnie o jego formę dokonaną zironizować – czy forma ta jest poprawna i w jakim zakresie? Czy użycie jednej i drugiej ma swoje ograniczenia?
Czasownik zironizować jest notowany przez Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego: książkowe ‘potraktować kogo, co ironicznie, z ironią’. Także Narodowy Korpus Języka Polskiego rejestruje kilka użyć tego wyrazu, a zatem nie ma powodu, by uważać go za błędny.
Wydaje się, że o ile ironizować znaczy po prostu mówić coś z ironią, o tyle zironizować to ‘skomentować coś z ironią’. Innymi słowy, zironizować różni się od ironizować nie tylko aspektem (zironizować – dokonany; ironizować – niedokonany), lecz także wymaganiami składniowymi. Ironizować może występować bez określenia lub z okolicznikiem, np.: Nie potrafił się bronić. Wzruszał ramionami, ironizował albo klął na głupotę, Ironizował na temat moich aspiracji (oba przykłady ze słownika pod red. W. Doroszewskiego). Zironizować zaś wymaga dopełnienia – …zironizował sam swoją wypowiedź, Zironizował go (także: z SJP pod red. W. Doroszewskiego), Chcę coś zironizować, Polacy zironizowali Pierwszego Maja (cytaty z NKJP).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego