Znajdować

 
Znajdować
13.12.2015
Dzień dobry,
chciałabym dowiedzieć się, czy używanie czasownika znajdować w znaczeniu uważać za, które jest zapewne kalką z języka angielskiego (niemieckiego?), jest w języku polskim poprawne. Do tej pory uważałam je za błąd, ale w książce znanego socjologa czytam właśnie: Turysta jest w ruchu, bo znajduje świat nieodparcie atrakcyjnym; włóczęga zaś dlatego, że znajduje świat nieznośnie niegościnnym.
Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
Pozdrawiam
Olga
W przytoczonym zdaniu mamy do czynienia z użyciem czasownika znajdować w znaczeniu ‘określać swoje uczucia, stosunek do czegoś; oceniać, osądzać coś; mieć opinię o…; uważać, że…’. Być może znaczenie to pojawiło się w polszczyźnie pod wpływem francuskiego czasownika trouver. W Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (tom 10 z 1968 r.) znaczenie to opatrzone było kwalifikatorem „przestarzałe”. Tymczasem w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny (1999) ma ono kwalifikator „książkowe” i zostało zilustrowane przykładem: Znajduję, że stan twojego zdrowia poprawia się z dnia na dzień. Trudno zatem uznać użycie wyrazu w tym znaczeniu za błąd leksykalno-semantyczny. Uzasadnienia dla jego użycia należy jednak szukać w warstwie stylistycznej danego tekstu (np. stylizacja archaiczna, ironia itp.).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego