Znaki nieliterowe na początku wypowiedzenia

Znaki nieliterowe na początku wypowiedzenia
11.02.2020
11.02.2020
Droga Poradnio, chciałbym zapytać, jak należy zapisać na początku zdania rozszerzenie domeny zaczynające się od kropki lub hashtag zaczynający się hashem? Na przykład:
„.com” najpopularniejszą domeną na świecie.
.Com najpopularniejszą domeną na świecie.
.com najpopularniejszą domeną na świecie.
#poradnia jest bardzo pomocna.
#Poradnia jest bardzo pomocna.
Wiem, że można sobie z tym poradzić zmieniając szyk zdania, ale interesuje mnie taki przypadek. Dziękuję. – lumay
Z czysto formalnego punktu widzenia element werbalny nie stoi na początku zdania, więc powinien być zapisywany od małej litery. Jednakże ogólne normy edytorskie zalecają, aby w miarę możliwości nie zaczynać zdania od elementu parawerbalnego zapisywanego małymi literami albo symbolami literowymi bądź ideograficznymi (np. β-endorfiny, i-ty, 1,2-dichloroetan). Zalecenie to jest godne polecenia także i w omawianych tu sytuacjach.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego