Zofia Casanova-Lutosławska

Zofia Casanova-Lutosławska

9.05.2021
9.05.2021

Szanowna Poradnio,

Sofia Casanova Lutosławska czy może Sofia Casanova-Lutosławska? Jak prawidłowo zapisywać hiszpańskie i polskie nazwisko tej poetki, pisarki i dziennikarki? Praktyka jest różna, ale chyba przeważa wersja bez łącznika.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Teresa

Oryginalna hiszpańska forma omawianej tu nazwy osobowej to: Sofía Guadalupe Pérez y Casanova de Lutosławski. Pérez to nazwisko ojca, Casanova – matki. Z kolei Lutosławski to nazwisko odmężowskie. W tekstach hiszpańskich najczęściej spotkać można formę skróconą w postaci: Sofía Casanova, a w tekstach polskojęzycznych – Zofia Casanova lub Zofia Lutosławska. Zapis Zofia Casanova-Lutosławska będzie poprawny wedle współczesnych kryteriów określających kolejność nazwiska panieńskiego i odmężowskiego oraz sposób graficznego połączenia tych nazwisk. Podobnie postąpiono w odniesieniu do Marii Skłodowskiej-Curie, która ani sama w takiej kolejności nazwisk nie zapisywała (czego reliktem jest nazwa własna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), ani często w taki sposób ich nie łączyła (o czym można się przekonać z zachowanych autografów z podpisem badaczki).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego