Zupa krem

Zupa krem

14.10.2021
14.10.2021

Dzień dobry, mam problem z odmianą zupa krem. Czy odmieniamy zupą kremem czy zupą krem? Która forma jest poprawna w zdaniu: rozgrzej się zupą krem / zupą kremem?

W wyrażeniu zupa krem słowo krem jest przydawką w apozycji (czyli występującą po wyrazie określanym). W takich konstrukcjach mamy dwa możliwe rodzaje związków składniowych: związek zgody (gdy oba człony się odmieniają: w mieście Warszawie, w oplu astrze, w rzece Wiśle) lub związek rządu (gdy człon nadrzędny wymaga, by element podrzędny występował w określonym przypadku – tu: w mianowniku, por. w kinie Wisła, w Radiu Maryja). Konstrukcje złożone z nazw pospolitych reprezentują na ogół pierwszy typ, choć nie reguluje tego żadna zasada (a raczej zwyczaj). Tak więc powiedziałabym: ogrzej się zupą kremem (tak jak: przyszedł z bratem bliźniakiem). Dodam, że uzus w tym wypadku jest różny – szybka kwerenda korpusu (NKJP) daje podobne wyniki dla obu konstrukcji. 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego