Związek zgody

Związek zgody
27.05.2019
27.05.2019
Jaka powinna być forma słowa który i czasownika rozweselać w takim zdaniu: Aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie? Czy w takim wypadku słowa jaki, który itp. i orzeczenia pojawiające się po nich, gdy występują po elementach połączonych spójnikiem i. muszą przybierać formę liczby mnogiej, czy mogą się dopasowywać tylko do elementu drugiego (być w liczbie poj. i odpowiedni rodzaju)?
Jeśli jakieś elementy są połączone spójnikiem łącznym (a więc i), orzeczenie oraz wprowadzający je zaimek względny muszą przybrać formę liczby mnogiej. Przytoczone zdanie będzie miało więc postać: Aby z roli dobywał chleb i wino, które rozweselają serce ludzkie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego