a tym samym

a tym samym

12.02.2024
12.02.2024

Szanowni Państwo,

moje pytanie dotyczy przecinka albo jego braku w zdaniu:


"Taki rodzaj działań może, choć nie musi, osłabiać zaangażowanie w pracę(,) a tym samym jej skuteczność."


Czy przed "a tym samym" należy postawić przecinek? Czy "a tym samym jej skuteczność" należy traktować jako dopowiedzenie/wtrącenie? Czy istnieje jakaś ogólna zasada dotycząca przecinka przed sformułowaniem "a tym samym"?


Z nadzieją na odpowiedź

Czytelnik Poradni

Mamy tu do czynienia z połączeniem spójnika współrzędnego a ze sfrazeologizowaną partykułą tym samym, która jest wykładnikiem ekwiwalencji (por. ‘jeżeli to, co zostało powiedziane, jest prawdziwe o tamtym, to to, co teraz jest mówione, jest prawdziwe o tym’). Cała ta konstrukcja przyłącza wyrażenie, które zawiera sąd będący konsekwencją sądu wypowiedzianego wcześniej (= ‘a więc, a zatem’). W takim kontekście przed a stawiamy przecinek. A tym samym jest zazwyczaj używane w parentezie (uzupełnieniu wypowiedzi, dopowiedzeniu), por. też:

  • Często myślę o domu, a tym samym i o tobie.
  • Leki te obniżają ciśnienie tętnicze krwi, a tym samym działają uspokajająco.
  • Specjalizacja wyznacza podział pracy i funkcji, a tym samym role społeczne członków grupy.
  • Za pomocą Kanału Jagiellońskiego łączy się z Nogatem i Szkarpawą, a tym samym z Zatoką Gdańską i Gdańskiem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego