adres

adres
8.10.2013
8.10.2013
Dlaczego wyrażenie adres zamieszkania jest nieprawidłowe a adres miejsca zamieszkania?
Zazwyczaj wystarczy powiedzieć po prostu adres albo miejsce zamieszkania. W uzasadnieniu negatywnej oceny adresu zamieszkania Witold Doroszewski pisał m.in. (w trzecim tomie porad O kulturę słowa): „Adres nie ma zamieszkania, a zamieszkanie nie ma adresu”. Poradę kończył jednak refleksją o daremności walki z błędami, gdy przeciwnikiem jest instytucja.
W wypowiedzi Doroszewskiego oporną instytucją jest Biblioteka UW, która adres zamieszkania umieszczała na legitymacjach czytelników i nie zaniechała tego mimo wieloletnich nalegań ze strony zaniepokojonego czytelnika. Obecnie BUW ma inne legitymacje, na których nie ma ani adresu czytelnika, ani słów adres zamieszkania. Przyzwyczajenia jednak nie giną: popatrzmy na swoje dowody osobiste, tam małym drukiem widnieje adres zameldowania.
Nie wiem, kto Pana poinformował, że adres miejsca zamieszkania to sformułowanie poprawne. Moim zdaniem jest fatalne, sama długość je dyskwalifikuje.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego