afordancja

afordancja
19.01.2010
19.01.2010
Czy istnieje i jak brzmi słownikowa definicja afordancji (ang. affordance)? Jedyna, jaką znalazłem, to definicja w Wikipedii, nie znalazłem jej w słownikach języka angielskiego. Jakie są jej polskie odpowiedniki? Słowo to używane jest m.in. do opisu obiektu / hiperłącza zakończonego znakiem zachęty (np. więcej «), lub znaku graficznego, ikony, przycisku, itp. Mówi się, że jest to forma afordująca lub forma, która aforduje – czy poprawnie? Termin używany jest też w innych dziedzinach.
— lumay
Słowniki ogólne nie wymieniają tego wyrazu, i słusznie, gdyż jest to termin naukowy. W związku z tym może mieć wiele znaczeń, bo choć jest zasadniczo terminem z zakresu psychologii, spotyka się go w różnych dziedzinach nauki i sztuki (zwłaszcza we wzornictwie przemysłowym). Najogólniej afordancję można zdefiniować jako ‘możliwości oddziaływania na obiekty’ (więcej informacji w Wikipedii), ale na użytek określonej dyscypliny, teorii czy nawet publikacji można tę definicję odpowiednio uformować (uwzględniając np. świadomość działania). Znane mi polskie odpowiedniki to przyzwolenia, udogodnienia i dostarczanty.
Rzeczownik affordance (nieznany ogólnym słownikom języka angielskiego) pochodzi od czasownika to afford, a więc można mówić o formach afordujących i formach, które afordują.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego