akcent wyrazowy

akcent wyrazowy
1.02.2002
1.02.2002
Jęz. polski posiada stały akcent – na przedostatniej sylabie. Jednak istnieją słowa, w których trzecia od końca sylaba jest akcentowana np. w słowie uniwersytet. Czy tylko to słowo jest wyjątkiem, czy istnieje jakaś reguła wpływająca na umiejscowienie akcentu na tej sylabie? Czy ma to może coś wspólnego z tym, ze przedostatnia sylaba zawiera [y]?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Joanna Kajak
Odstępstw od paroksytonezy (tzn. umieszczania akcentu na przedostatniej sylabie) jest w polszczyźnie więcej. Niektóre dotyczą poszczególnych wyrazów, np. starannie mówimy [iniWERsytet], potocznie [uniwerSYtet], ale tylko [paRYtet], nie [PArytet]. Inne wyjątki odnoszą się do całych serii wyrazów, np. starannie [mateMAtyka], [piSAliśmy], potocznie [matamaTYka], [pisaLIśmy]. Więcej o tym – zob. hasło AKCENT w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN, s. 1613-15.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego