akcentowanie form czasownika powinien i winien

 
akcentowanie form czasownika powinien i winien
8.04.2014
Jaki jest akcent słów powinienem i powinieneś? Słownik poprawnościowy Kurpisza podaje akcent na trzeciej sylabie od końca, czyli [powInienem] i [powInieneś], natomiast NSPP nie wskazuje na taki akcent. A SPP Doroszewskiego odwołuje się do zasady akcentowania enklityk i podaje przykład akcentowanych na trzecią sylabę od końca słów [mOżeście], [gotOwiśmy]. Czy słowa powinienem i powinieneś należą do tej grupy enklityk?
Bardzo dziękuję za Waszą pracę i pozdrawiam!
Joanna C.
Co innego powinienem i powinieneś, a co innego możeście i gotowiśmy: w dwóch pierwszych wyrazach akcent powinien padać na przedostatnią sylabę, a w dwóch ostatnich na trzecią od końca. Na trzeciej od końca akcentujemy formy czasownikowe zakończone na -śmy i -ście, np. [gr'aliśmy], [j'adłyście], tak samo więc [pow'inniśmy], [pow'innyście] (kreską poprzedziłem samogłoskę akcentowaną). Więcej o akcencie z normatywnego punktu widzenia – zob. hasło problemowe akcent w słownikach poprawnej polszczyzny PNW.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego