akces czy akcesja?

 
akces czy akcesja?
29.11.2002
Dzień dobry!
Mam pytanie związane z naszym akcesem do UE. No właśnie, akcesem czy akcesją? Nagminnie używana jest ta druga forma, mam jednak pewne wątpliwości... Która forma jest poprawna, a może obie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Istotnie, upowszechnia się forma akcesja, coraz bardziej wiążąc się z tym tylko procesem (aktem?). Zapewne to zamierzone: wprawdzie znaczeniowo akces (czyli 'przystąpienie do czegoś' włączenie się, zgłoszenie udziału') pasowałby tu, ale akcesów było i będzie wiele, możemy zresztą zgłaszać akces także i mniej formalnie – a słowa akcesja używamy dziś powszechnie z tym jednym tylko odniesieniem. Mogą protestować bibliotekarze, bo słowo to oznacza także (lub przede wszystkim) przyjmowanie ksiażek do biblioteki, ale to dobre skojarzenie. Zauważmy, że ten rzadki wyraz brzmi jak termin naukowy, zastępuje (jak się zdaje, zręcznie) inne, wywołujace różne skojarzenia wyrazy, jak przystąpienie, wstapienie, przyłączenie. Przyzwyczaiłem się już do akcesji.
Pozdrawiam
Jerzy Bralczyk, prof., Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego