aleja Gwiazd Sportu

aleja Gwiazd Sportu
21.01.2013
21.01.2013
Czy w nazwach Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie i Aleja Zasłużonych na Powązkach pisownię wyrazu Aleja (wielką literą) należy uznać za prawidłową? Czy w wyżej wymienionych przykładach możemy zastosować regułę [82] WSO PWN: „jeśli stojący na początku nazwy wyraz jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy — wielką literą”?
Zacytowany fragment reguły [82] przemawia za zastosowaniem tu małej litery, a dodatkowo można uwzględnić inny jej fragment, oznaczony numerem 18.25.2: „Jeśli w nazwie wyraz aleja występuje w liczbie mnogiej, piszemy go wielką literą”. Gdyby więc Władysławowo chciało legalnie używać wielkiej litery w słowie Aleja, to musiałoby zmienić nazwę ulicy na Aleje Gwiazd Sportu. To samo w zasadzie dotyczy Alei Zasłużonych, bo choć aleja cmentarna to nie ulica, to jednak nic w regule [82] nie sugeruje, aby aleje cmentarne miały być traktowane inaczej od ulic. Jedynie zwyczaj językowy broni pisowni Aleja Zasłużonych, ale zwyczaj – nawet jeśli wynika z nieznajomości ortografii – to silny obrońca.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego