aplikować

aplikować

13.05.2023
13.05.2023

Na stronach z ogłoszeniami o pracy powszechnie stosowany jest czasownik aplikować (np. w formie przycisków "aplikuj" czy "aplikuj teraz"). Czy zwrot aplikować na dane stanowisko można już traktować jako normę użytkową? Jeśli tak, to czy można połączyć "aplikować" z przyimkiem "z" (np. "Aplikuj z LinkedIn")? Bardzo dziękuję za pomoc.

Czasownik aplikować w ogólnym znaczeniu ‘składać wniosek skierowany do urzędu, instytucji lub osób na określonym stanowisku w celu uzyskania czegoś’ jest kodyfikowany przez współczesne słowniki. Należy do polszczyzny wspólnoodmianowej, a przez niektóre wydawnictwa leksykograficzne jest oznaczany kwalifikatorem książkowy. Tak więc połączenia typu: aplikować na jakieś stanowisko, aplikować na studia mogą być stosowane w komunikacji oficjalnej, dla której właściwa jest norma wzorcowa.

W wypadku omawianego tu znaczenia słowniki kodyfikują zasadniczo dwa schematy składniowe:

 1. ___ + aplikować + na co, por. np. mógł aplikować na trzy kierunki, aplikował na uczelnię;
 2. ___ + aplikować + o co, por. np. aplikowały o dotację.

Szybka kwerenda internetowa pokazuje, że w powszechnym użyciu jest jeszcze jeden schemat składniowy, który należałoby uznać za poprawny: ___ + aplikować + do czego, rzad. do kogo, por. np.

 • Adrianna Skwiercz aplikowała do nas na stanowisko asystentki, a finalnie została junior marketing specialist.
 • Aplikował do Mercedesa ze sfałszowanym świadectwem pracy.
 • Aplikowała do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.
 • Jest niezwykle mało prawdopodobne, aby za jej kadencji rządowej Finlandia aplikowała do NATO.
 • Kandydat aplikował do pięciu różnych procesów rekrutacyjnych.
 • Karygodnym błędem jest to, iż kandydaci do pracy, aplikując do danej firmy, nic nie wiedzą o swoim potencjalnym pracodawcy.
 • Powiat Tomaszowski aplikował do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu kolejny raz aplikowała do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli.
 • Tym razem Bill zaskoczył wszystkich informacją, że aplikował do restauracji azjatyckiej w Atlancie.

Schemat składniowy: aplikować z czymś – np. aplikuj z LinkedIn czy aplikuj z GoldenLine – nie spełnia kryterium funkcjonalności środków językowych, ponieważ może wprowadzać odbiorcę w błąd. Nie chodzi bowiem o to, że ktoś wspólnie z serwisem LinkedIn czy GoldenLine aplikuje na jakieś stanowisko w określonej firmie, tylko robi to za pomocą narzędzi informatycznych oferowanych przez oba serwisy. Właściwsze byłoby w tym wypadku użycie przyimka przez, por. np. aplikuj przez stronę internetową, aplikuj przez Pracuj.pl, aplikuj przez WhatsApp.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego