apostrof

apostrof
19.04.2013
19.04.2013
Czy poprawne lub może dpouszczalne jest umieszczanie znaku apostrofu przed liczbą oznaczajacą pełny rok np. '2013? Z takim zapisem spotkałam się w nazwie konferencji ELTE’2013 i dosyć mnie zdziwił taki zapis.
Bardzo dziekuję za informację.
Jedną z podstawowych funkcji apostrofu, choć niedominującą w polskiej grafii, jest zastępowanie w zapisie jednej lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter lub innych znaków pisarskich. W angielszczyźnie apostrofu najczęściej używa się w formach ściągniętych czasowników posiłkowych i formach ściągniętych ze słówkiem not, por. she’ll (= she will), can’t (= cannot). W dawnej polskiej ortografii mieliśmy kiedyś zapisy typu: k’sobie (= ku sobie). W zapisie roku apostrof występuje jako znak pominiętych cyfr oznaczających tysiące i setki, np. Marzec ’68, Grudzień ’70. W zapisie ELTE’2013 apostrof jest znakiem zbytecznym, nie pełni bowiem żadnej funkcji.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego