Tytuły wydawnictw seryjnych i wielotomowych

 
Tytuły wydawnictw seryjnych i wielotomowych
11.05.2016
Szanowni Państwo,
proszę o rozwiązanie problemu pisowni „Polskiego słownika biograficznego”. Ponieważ jest to wydawnictwo wielotomowe, a nie seria, wydaje się, że należałoby wielką literą zapisać tylko pierwszy człon nazwy. Bardzo często spotyka się jednak zapis „Polski Słownik Biograficzny”, który moim zdaniem wynika z zasugerowania się rozwinięciem często stosowanego skrótowca PSB.
Jak więc jest z tym słownikiem i podobnymi mu nazwami?

KB
W tytułach serii wydawniczych (wydawnictw seryjnych) wielką literą zapisuje się wszystkie wyrazy samodzielne znaczeniowo, np. „Biblioteka Arcydzieł Literatury Polskiej”, „Seria z Różą”. Przez wydawnictwo seryjne należy rozumieć ciąg samoistnych publikacji o nieokreślonym terminie zakończenia edycji, w skład którego wchodzą dzieła różnych autorów posiadające własny tytuł. Tym, co łączy kontynuandum, jest podobny profil tematyczny dzieł oraz – omawiany tu – wspólny tytuł i/lub znak serii.
W wypadku wydawnictw zwartych wielotomowych wielką literą pisze się tylko pierwszy wyraz tytułu oraz występujące w tytule nazwy własne. Wydawnictwo wielotomowe charakteryzuje się tym, że składa się ze z góry określonej liczby osobnych tomów (wyjątkiem mogą być wydawnictwa zeszytowe). Poszczególne części mogą (lecz nie muszą) mieć własne tytuły i informacje o odpowiedzialności.
Status edytorski PSB jest dość skomplikowany. Wydawnictwo ukazuje się od 1935 r. Dotychczas opublikowano 50 tomów w 207 zeszytach (standardowo cztery zeszyty składają się na tom). Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery Ś). Orientacyjny termin ukończenia serii głównej (sic!) PSB to rok 2030.
Wynika z tego, że PSB jest – mimo iż sama redakcja mówi o „serii” – wydawnictwem wielotomowym publikowanym w zeszytach. Tytuł słownika powinno się zatem zapisywać tak jak pozostałych wydawnictw zwartych (a nie serii).
Adam Wolański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego