wielokropek

wielokropek
6.08.2002
6.08.2002
Dobrze wiem, kiedy stosuje się wielokropek, ale i tak mam pewne wątpliwości co do spacji przed nim i po nim.

Proszę obejrzeć te dwa fragmenty:
http://www.haudek.com/dtp/problem_b1.pdf [41KB]
http://www.haudek.com/dtp/problem_b2.pdf [13KB]

Teraz jeszcze jeden fragment (obok skład niemiecki):
http://www.haudek.com/dtp/problem_b3.pdf [19KB]

Kiedy stosuję spację przed i po wielokropku? Czy mogę nie stosować ich wcale? Proszę o ewentualne przykłady.
Wielokropek w przytoczonych przez Pana tekstach (szkoda, że nie wszyscy mogą je zobaczyć) został użyty jako znak opuszczenia fragmentu tekstu. W polszczyźnie, używając wielokropka w taki sposób, powinniśmy go ujmować w nawiasy okrągłe, np. „Litwo! (…) ty jesteś jak zdrowie”. Spacjami otaczamy wówczas z zewnątrz nawiasy, a nie sam wielokropek. Jeżeli natomiast wielokropek oznacza urwanie wypowiedzi, np. „Bo wiesz…” albo „Ty k… jedna!”, to spację umieszczamy po nim, ale nie przed nim.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego