będąc czynnym zawodowo

będąc czynnym zawodowo
6.07.2008
6.07.2008
Szanowni eksperci,
proszę o odpowiedź na małe pytanie. Czy w zdaniu „Zmarł w wieku 90 lat, do ostatnich chwil będąc czynnym zawodowo” powinno być właśnie czynnym czy czynny? Toczę na ten temat z kimś spór i jestem zdania, że należy użyć formy czynnym.
Łączę pozdrowienia.
Z formami osobowymi czasownika orzecznik przymiotnikowy występuje dziś zasadniczo w mianowniku: był czynny, była czynna, byli czynni zawowodo. Z formami nieosobowymi używamy orzecznika w narzędniku: być czynnym, bycie czynną, będąc czynnymi zawowowo.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego