bezobsługowy

bezobsługowy

26.05.2023
22.05.2023

Często czytam w instrukcjach, że jakieś urządzenie jest „bezobsługowe” w takim kontekście, że nie wymaga ono serwisowania. Czy jest to poprawne, czy raczej powinno się powiedzieć, że dane urządzenie nie wymaga konserwacji/serwisowania. Słowo „bezobsługowe” kojarzy mi się raczej ze stacją lub myjnią, a nie z urządzeniami.

W polszczyźnie przymiotnik bezobsługowy oznacza wyłącznie ‘niewymagający obsługi, działający samoczynnie, automatyczny’. Sprzęty bądź ich części, których się w ogóle nie konserwuje ani nie naprawia, określa się mianem nieserwisowalnych, co oznacza, że starczają na całe „życie” danego urządzenia albo są jednorazowe (po zużyciu wymagają wymiany na nowy egzemplarz).

Adam Wolański
 1. 26.05.2023

  A dlaczego „bezobsługowe”, a nie „bez obsługi”? Skąd ta moda na przymiotniki zamiast wyrażeń przyimkowych lub zamiast dopełniacza? Moim zdaniem konstrukcje typu: myjnia bezdotykowa, rozmowy brexitowe, zadania bazodanowe (zamiast: myjnia bez dotyku, rozmowy o brexicie, zadania na bazach danych) mocno rażą i to nawet osoby poniżej 30. roku życia. Jak rozmowy mogą być jakieś, a nie o czymś? Wydaje się, że te konstrukcje (z użyciem przymiotników zakończonych na -owy) są bardzo sztuczne.

  Dawid
 2. 26.05.2023

  Szanowny Panie,


  bardzo dziękujemy za przesłaną opinię.


  Opisane przez Pana konstrukcje z przymiotnikami zakończonymi na -owy są przejawem ogólnej tendencji rozwojowej współczesnej polszczyzny – tendencji do skrótu i kondensacji tekstu, por. np. zadania na bazach danych (4 wyrazy ortograficzne, 21 liter) versus zadania bazodanowe (2 wyrazy ortograficzne, 17 liter). Sufiks -owy pozwala seryjnie urabiać przymiotniki od podstaw rzeczownikowych. Jest obecnie najbardziej produktywnym wykładnikiem słowotwórczym w tej klasie derywatów.


  Pisze Pan, że konstrukcje z tak utworzonymi przymiotnikami „mocno rażą” i „są bardzo sztuczne”. Wiele w tym racji, przy czym nie o brzmienie czy też estetykę tu chodzi, lecz – jak sądzę – o to, że spora część tego rodzaju określeń jest po prostu nieczytelna znaczeniowo. Brak w wypadku tego rodzaju przymiotników stałego, wyraźnie określonego związku z podstawą słowotwórczą, por. np. bufet *kolacjowy – poprawnie: bufet z daniami kolacyjnymi; infrastruktura *budynkowa – poprawnie: infrastruktura budynku; klamka *drzwiowa – poprawnie: klamka do drzwi; przepisy *breksitowe – poprawnie: przepisy związane z brexitem. Niektóre derywaty są wręcz wadliwie zbudowane, por. np. hol *spotkaniowy – poprawnie: hol przeznaczony do spotkań; materiał *czytaniowy – poprawnie: materiał przeznaczony do czytania; wieczór *graniowy (na wzór: wieczór filmowy, serialowy) – poprawnie: wieczór przeznaczony na grę/gry (komputerowe).


  Nie oznacza to wszakże, że wszystkie określenia z przymiotnikami na -owy są nie do zaakceptowania. Określenia typu: akumulator bez obsługi czy myjnia bez dotyku nie są wcale bardziej przejrzyste znaczeniowo od konstrukcji akumulator bezobsługowy i myjnia bezdotykowa. Nie jest chyba też tak, że są rażące dla większości użytkowników polszczyzny, ponieważ szybka kwerenda internetowa pokazuje, że określenia te mają dziesiątki tysięcy wystąpień.


  Łączę pozdrowienia

  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego