bezpieczeństwo wiertarek?

bezpieczeństwo wiertarek?
16.11.2001
16.11.2001
W normalizacji przyjęto, że termin bezpieczeństwo oznacza „brak nieakceptowanego ryzyka szkód” (jest to zatem znaczenie nieco odbiegające od słownikowego). Czy któryś z wymienionych niżej tytułów publikacji (w oryginale angielskim Safety of drills) należałoby zdyskwalifikować z punktu widzenia poprawności językowej, czy też wszystkie można uznać za poprawne?
Bezpieczeństwo wiertarek
Bezpieczeństwo dotyczące wiertarek
Wymagania bezpieczeństwa wiertarek
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wiertarek
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wiertarek
Podana definicja bezpieczeństwa jest nieco dziwaczna, lecz zrozumiała i właściwie do zaakceptowania. Co do sformułowań: chodzi naprawde tylko o to, czy mamy mówić: bezpieczeństwo wiertarek czy też bezpieczeństwo dotyczące wiertarek. Ta druga wersja jest bardziej ogólna, przez to bezpieczniejsza. Coś, co dotyczy czegoś, dotyczyć może w różny sposób i dlatego wybieramy takie sformułowania bez ryzyka błędu. A przy tym bezpieczeństwo wiertarek może być interpretowane jako sytuacja, w której to wiertarkom nic nie zagraża – a przecież nie o to chodzi.
W języku możliwe są skróty myślowe i dlatego połączenie bezpieczeństwo wiertarek dałoby się obronić: może być odczytane jako pochodne od bezpieczne wiertarki, w znaczeniu 'wiertarki niezagrażające niczym nikomu'. Nie mozna więc uznać tego jednoznacznie za błąd, choć zawsze wolałbym wersję ze słowem dotyczące.
Pozdrawiam.
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego