biblijne nazwy mieszkańców

biblijne nazwy mieszkańców
4.04.2006
4.04.2006
Witam!
Nazwy pochodzenia w Starym Testamencie zasadniczo mają końcówkę -ita, -yta. Czy tak samo powinno się tworzyć derywaty od Tekoa, Anatot, Sefarwaim, Asztarot, Betel, Betlejem, Gat, Awa, Gaza, Piraton, Rama, Beerot?
Dziękuję i pozdrawiam
Wszystkie podane wyrazy są – zdaje się – nazwami miejscowymi. Można od nich utworzyć nazwy mieszkańców w sposób typowy dla języka polskiego, tzn. dodając przyrostki -czyk lub -anin. Tak utworzone nazwy często występują się w Biblii, pojawiają się tam np. Judejczycy i Koryntianie.
Przyrostek -ita (-yta) występuje w zasadzie tylko w nazwach mieszkańców pochodzenia biblijnego, jest nawet betlejemita, choć o współczesnym mieszkańcu tego miasta lepiej powiedzieć betlejemczyk. Można w takim razie wykorzystać go do tworzenia innych nazw tego typu, a ze względu na konsekwencję i stylistyczną jednolitość byłoby to nawet pożądane. Jednak skoro w wielu wypadkach mogą pojawić się trudności z utworzeniem nazwy, można też się posłużyć typowymi przyrostkami.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego