biblijne nazwy mieszkańców

biblijne nazwy mieszkańców
4.04.2006
4.04.2006
Witam!
Nazwy pochodzenia w Starym Testamencie zasadniczo mają końcówkę -ita, -yta. Czy tak samo powinno się tworzyć derywaty od Tekoa, Anatot, Sefarwaim, Asztarot, Betel, Betlejem, Gat, Awa, Gaza, Piraton, Rama, Beerot?
Dziękuję i pozdrawiam
Wszystkie podane wyrazy są – zdaje się – nazwami miejscowymi. Można od nich utworzyć nazwy mieszkańców w sposób typowy dla języka polskiego, tzn. dodając przyrostki -czyk lub -anin. Tak utworzone nazwy często występują się w Biblii, pojawiają się tam np. Judejczycy i Koryntianie.
Przyrostek -ita (-yta) występuje w zasadzie tylko w nazwach mieszkańców pochodzenia biblijnego, jest nawet betlejemita, choć o współczesnym mieszkańcu tego miasta lepiej powiedzieć betlejemczyk. Można w takim razie wykorzystać go do tworzenia innych nazw tego typu, a ze względu na konsekwencję i stylistyczną jednolitość byłoby to nawet pożądane. Jednak skoro w wielu wypadkach mogą pojawić się trudności z utworzeniem nazwy, można też się posłużyć typowymi przyrostkami.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego